Bærekraftige Prosjekter

Produksjonsprosesser
ROCKFON's og ROCKWOOL's produksjonsprosesser blir kontinuerlig overvåket og forbedret på sentrale områder som energieffektivitet, vannforbruk, avfallsmengde og resirkulering av industriavfall.