PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

12. august 2014

Nytt liv til Garasjen!

Ny brosjyre med fokus på garasjer med både lys, isolering og god akustikk.

Lys, isolering og god akustikk i garasjen

Du kjenner sikkert følelsen. Turen i garasjen er ofte både en mørk og kald opplevelse. Men det behøver ikke være slik. ROCKFON tilbyr 3 himlingsløsninger spesifikt til garasjer. Ved å benytte ROCKFON himlingsplater i garasjen oppnås både termisk isolering og akustisk demping. Videre sørger ROCKFONs garasjeløsninger for en redusering av støy til overliggende etasjer. For de daglige brukerne betyr ROCKFON platenes høye lysrefleksjon at garasjen blir lysere og mer behagelig å ferdes i. Løsningene finnes både til nybygg og rehabilitering.

Garasjen er et oversett område

Garasjen er ofte et oversett område når en bygning skal designes. Det betyr at garasjen ofte ender som et rom hvor det ikke er tenkt på løsninger omkring isolering, akustikk, lyddemping og lysrefleksjon. Paradoksalt når man tenker på hvor mange mennesker som daglig bruker garasjen. Det manglede fokus på våre transportmidlers venteværelse kan samtidig også være med på å påvirke en bygnings energiforbruk i negativ retning. Løsningene fra ROCKFON er med sine isoleringsegenskaper med på å sikre at garasjen ikke ’suger’ all varmen ut av de overliggende lokalene og dermed reduserer energiforbruket. De personene som oppholder seg i disse lokalene får videre glede av ROCKFON løsningens støyreduserende egenskaper. Undersøkelser viser at én parkering i gjennomsnitt tar 30 sekunder og utover lyden fra bilkjøringen er det særlig lyder fra dører som smeller som skaper støy.

Dårlig akustikk er sammen med mørke kroker og kulde også med på å skape utrygghet når bilen skal parkeres. Der er derfor behov for økt fokus på forbedring av brukeropplevelsen for de mange menneskene som daglig ferdes i en garasje. Rockfon Aluzink garasjehimling
Rockfon Aluzink garasjehimling er et system bestående av ROCKWOOL byggisolasjon og ROCKFON Industrial produkter som er montert med Aluzink profiler og gjengestag i etasjeskilleren.

Rockfon T-profil garasjehimling
Rockfon T-profil garasjehimling er et system bestående av ROCKWOOL byggisolasjon og ROCKFON Industrial produkter som er montert i standard hvite Chicago Metallic T-profiler (Rockfon System T24 A/E) og opphengspendler.

Rockfon Cosmos garasjehimling
Rockfon Cosmos garasjehimling består av kun en plate montert direkte mot underlaget noe som gir en rask og effektiv montering og samt et helhetlig uttrykk. 

Ny brosjyre

Du kan lese mer i vår brosjyre om ROCKFONs forskjellige løsninger til garasjer.


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order