PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

Studier viser at den akustiske faktoren har stor betydning for skolemiljøet.

Vi har tidligere presentert studier med fokus på bedre læring for elever samt akustikkens innflytelse på lærernes trivsel. Lange etterklangstider har innflytelse på barns taleforståelse, læring og konsentrasjonsevne og har samtidig innflytelse på i hvor høy grad lærerne opplever arbeidsmiljøet som negativt eller positivt.

Som arkitekt og byggherre er det dessuten verdt å legge merke til de krav som ofte blir stilt av myndighetene. Disse kravene er forskjellige alt etter hvilken type skole og rom det er snakk om.

Godtskolebyggeri.dk satte i november fokus på yrkesrettede høyskoler hvor verksted og undervisningslokaler ofte smelter sammen til ett (les mer her) Der lokalene før satte rammene for hvordan undervisningen kunne utformes, er det nå mulig å forme lokalene slik at de passer til den undervisningen man ønsker.

Med den nye kunnskapen og de nye akustiske himlingsløsningene som bl.a. ROCKFON tilbyr, er det nå mulig å tenke akustikk inn i de mange forskjelligartede lokalene og møte undervisningen der hvor den blir best for elevene. På denne måten skaper man både bedre læring for elevene og et bedre arbeidsmiljø for lærerne.

 

Ny skolebrosjyre

Du kan lese mer om de akustiske utfordringene de forskjellige romtypene byr på i vår Skolebrosjyre, samt finne ut mer om ROCKFONs løsninger til utdanningsområdet på vår hjemmeside


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order