PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

4. desember 2013

Fokus på akustikk i skolene gir bedre trivsel for både elever og lærere

I vår nye brosjyre ’La oss skape bedre læring’, har vi fokus på hvordan den gode akustikken påvirker elevenes læring på en positiv måte. Men det er ikke bare elevene som blir påvirket av dårlig akustikk. Lærernes trivsel avhenger i like høy grad av lokalenes akustikk og støy som kan forekomme på grunn av lange etterklangstider.

En ny undersøkelse fra  Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)  viser at dårlig akustikk og medfølgende støy i timene påvirker lærerne i så høy grad at mange vurderer å skifte jobb eller arbeidsplass.

NFAs seneste undersøkelse viser at lærere oppfatter ”det sosiale klimaet” i klassen som mer konkurransepreget, konfliktfylt og mindre avslappende og komfortabelt i rom med dårlig akustikk, enn lærere som arbeider i lokaler med moderat eller kort etterklangstid.” Flere undersøkelser er underveis, men allerede første undersøkelse viste at lærernes tilfredshet med arbeidsmiljøet kan forbedres hvis man endrer på den lange etterklangstiden.

Dårlig akustikk påvirker dermed ikke bare elevenes læring, men i høy grad også lærernes prestasjoner og trivsel. Der er derfor god grunn til å tenke på akustiske løsninger når det velges himlinger.

Ny skolebrosjyre

Du kan lese mer om de akustiske utfordringene de forskjellige romtypene byr på i vår Skolebrosjyre, samt finne ut mer om ROCKFONs løsninger til utdanningsområdet på vår hjemmeside


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order