PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

30. september 2013

La oss skape bedre læring!

Ny Skolebrosjyre med fokus på akustiske utfordringer på utdanningsområdet.

Akustiske utfordringer på skoler

Nye undervisningsmetoder og multifunksjonelle rom gir akustiske utfordringer. Gruppearbeid blir brukt i stadig større grad og korridorer, kantiner og gangarealer blir ofte brukt i forbindelse med denne arbeidsformen. Disse romtypene er ofte store, har stor takhøyde og mye romklang. Uansett om det er snakk om nye bygninger eller en modernisering av gamle lokaler er det god grunn til å tenke arbeidsmiljø, læring og god akustikk inn i prosjektet.

Forskning om læring og støy

Undersøkelser i Skandinavia viser bl.a. at støy i barnehager gjør det vanskelig for barna å lære språket korrekt og er samtidig en stressfaktor for pedagogene. På samme måte hemmer dårlig akustikk i skolene elevenes og studentenes læring og det høye støynivået har innvirkning på lærernes trivsel og motivasjon. Les mer om undersøkelsene her

Arbeidstilsynet 

Arbeidsmiljøforskning

Ny skolebrosjyre

Du kan lese mer om de akustiske utfordringene de forskjellige romtypene byr på i vår Skolebrosjyre, samt finne ut mer om ROCKFONs løsninger til utdanningsområdet på vår hjemmeside


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order