PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

2. mars 2011

Slutt med å gå på kompromiss!

Rockfon lydisolerende og lyddempende himlinger: Rockfon Sonar dB og Krios dB

Rockfon tilbyr to lydisolerende produktlinjer med hver sin overflate – men med de samme lydisolerende egenskapene:

Sonar dB

Med den velkjente klassiske, glatte overflaten, som kjennes fra Sonar-sortimentet. Lydisoleringsverdier opptil 44 dB i kombinasjon med lydabsorpsjonsverdier opptil klasse A.

Krios dB

Med den plane, matte overflaten som kjennes fra Krios-sortimentet. Lydisoleringsverdier opptil 44 dB i kombinasjon med lydabsorpsjonsverdier opptil klasse A.

Akustisk komfort

Begge produktene yter en sterk kombinasjon av effektiv lydisolering og effektiv lydabsorpsjon. I praksis er det nemlig ikke ene og alene de lydisolerende egenskapene til et materiale som har innflytelse på lydisoleringen. Også de lydabsorberende egenskapene til materialet har betydning. Denne effekten kan man ikke se av de verdiene som måles i laboratorier.

Designfrihet

I forbindelse med utviklingen av de to produktene har vi ikke gått på kompromiss med designmulighetene. Produktene leveres både til synlige skinnesystemer (kant A), til delvis synlige skinnesystemer (Kant E), samt til skjulte skinnesystemer (Kant D). Det kan fås to forskjellige overflater og to forskjellige formater.

Hurtig montering - og enkel demontering

Produktene veier under halvparten av tilsvarende produkter, da det ikke inngår gips i platen. Dessuten er alle egenskapene til produktene samlet i selve platen, dvs. det skal ikke monteres ekstra ull på baksiden av platen. Produktene er derfor like raske å montere og demontere som enhver annen akustikkhimling.

Brannsikkerhet og fuktmotstand

dB-produktene er framstilt med en kjerne av steinull, og dermed har de alle de sterke egenskapene som steinull har innenfor brannsikkerhet (brannklasse A1 eller A2) og fuktmotstand (er formstabile selv ved en luftfuktighet på opp mot 100 % RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C – og akklimatisering er ikke nødvendig).

Dokumentasjon

Produkter

Sonar dB-sortimentet:

Krios dB-sortimentet:


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order