PRODUKTSØK

NYHETER

ALLE NYHETER

Det nye MediCare sortimentet

Rockfon lanserer nå et nytt MediCare sortiment som er spesielt utviklet for bruk i helsesektoren.

Sykehus og andre helseinstitusjoner har unike og strenge krav til hygiene, rengjøring, desinfisering og brannsikkerhet, og MediCare sortimentet er designet for å imøtekomme disse krav.

Det nye MediCare sortimentet kan tilby tre nivå av produktegenskaper designet for å imøtekomme de ulike behovene for hvert risikoområde. Alle produkter har lavt partikkelutslipp og er klassifisert i renromsklasse ISO 5. På grunn av at produktene består av en kjerne av steinull, har MediCare ingen næringsverdi og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer, herunder MRSA. Produktene er klassifisert i henhold til beste brannklasse, A1 og har optimal lydabsorpsjon.

MediCare Standard

MediCare Standard er en kostnadseffektiv løsning for områder med essensielle krav til hygiene og rengjøring, slik som administrasjon, venterom og kontorer for sykepleiere. Himlingen gir høy lydabsorpsjon og dermed et godt akustisk inneklima for personale, pasienter og besøkende. MediCare Standard har oppnådd bakteriologisk klasse B5 og B10, som tilfredsstiller kravene til soner med svært høy risiko som definert i NF S 90-351. Platen har lavt utslipp av partikler og er klassifisert i renromsklasse ISO 5. MediCare Standard kan enkelt rengjøres med en tørr eller fuktig klut.

MediCare Plus

MediCare Plus er anbefalt for bruk i områder med strenge krav til hygiene og rengjøring/desinfisering, slik som akuttmottak, fødestuer, mindre operasjonsrom, røntgenavdelinger, laboratorier og korridorer. Den tilbyr den høyeste lydabsorpsjonen på markedet. MediCare Plus har oppnådd bakteriologisk klasse B1, som tilfredsstiller kravene til soner med svært høy risiko som definert i NF S 90-351. Løsningen har lavt utslipp av partikler og er klassifisert i renromsklasse ISO 5.

MediCare Air

MediCare Air er egnet for områder med høy risiko, hvor lufttrykket skal kunne kontrolleres for å forhindre spredning av infeksjoner, slik som operasjonssaler, oppvåkningsrom og intensivavdelinger. MediCare Air har oppnådd bakteriologisk klasse B1 og B5, som imøtekommer kravene til soner med svært høy risiko som definert i NF S 90-351. Løsningen har lavt utslipp av partikler og er klassifisert i renromsklasse ISO 5. MediCare Air har en lufttett membran og forseglede kanter, og gir i kombinasjon med klips, et lufttett himlingssystem. Produktet har en vannavstøtende overflate og kan også effektivt desinfiseres med damprengjøring.

Les alt om MediCare produkterne:

   

 

Les om akustikk i helsesektoren


  > ALLE NYHETER
  ALLE NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order